+40 758-034-075 office@gendav.ro

Termeni si conditii

Informatii contact

Ateliere si statie agregate

Galati, DJ251, 807725

Sediu

Strada Anghel Saligny 9, Galați 800402

}

Program

Luni – Vineri: 8am – 6pm
Sambata – Duminica: inchis

1. Termeni generali
Site-ul gendav.ro, este administrat de GENDAV S.R.L., denumita in continuare GENDAV, cu sediul social in Strada Anghel Saligny 9, Loc. Galați, 800402, Jud. Galati, având Codul Unic de Înregistrare 21286399.

Utilizarea site-ului ca vizitator, trimiterea de cereri de oferta sau informare prin formularele de pe site presupun implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecințele care decurg din aceasta.

Scopul site-ului este informarea vizitatorilor asupra ofertelor/serviciilor oferite si a informațiilor despre companie, fără a fi necesar crearea unui cont. Orice utilizare in alt scop nu este permisă.

GENDAV poate aduce la orice moment modificări asupra conținutului site-ului, modificări de structură și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil si fără vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, GENDAV poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări.

2. Servicii si politica de preturi
Preturile serviciilor si ofertele transmise de către GENDAV sunt personalizate pentru fiecare vizitator care formulează o cerere si sunt transmise via e-mail.

3. Confidențialitatea și protecția datelor personale
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice GENDAV are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

GENDAV se conformează și REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

3.1 Cadru legal

Politica de confidențialitate GENDAV reflecta prevederile legale in vigoare. Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:

– dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, in ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor;
– dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuita);
– dreptul de intervenție (persoana vizata poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale)
– dreptul de opoziție (puteți cere operatorului sa nu va prelucreze datele in scop de marketing)
– dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului)
– dreptul de a face plângere la autoritatea națională de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)
– dreptul de a se adresa justiției

3.2 Date solicitate

GENDAV solicita vizitatorilor numai dacă aceștia folosesc in mod voluntar formularul de contact din pagina CONTACT următoarele date cu caracter personal:
Nume
Prenume
Email
Telefon fix/mobil

Ca atare, temeiul legal pentru colectare este reprezentat de “oferirea de servicii si/sau oferirea de informații referitoare la serviciile oferite”.

3.3 Utilizarea datelor solicitate

Datele colectate vor fi utilizate exclusiv in următoarele scopuri:
– oferirea serviciului/serviciilor solicitate de către vizitator
– oferirea de informații asupra serviciului/serviciilor solicitate de către vizitator
– înștiințări importante pentru clienți
– comunicări comerciale (doar cu acordul clientului)
Datele colectate nu vor fi cedate, vândute sau încredințate vreo unei terțe părți decât acolo unde acest lucru este impus de existenta unei obligații legale.

3.4 Controlul accesului si securitate

Din motive de securitate, datele clienților nu pot fi accesate direct decât de către reprezentanții GENDAV. La cerere, vizitatorii pot fi informați cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal in mod gratuit.

Protecția datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

4. Dispoziții finale
Ne rezervăm dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcuta publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Orice litigiu apărut între vizitatori și GENDAV va fi rezolvat prin cale amiabila. Daca aveți probleme legate de un serviciu, de o informație, sau de orice altă natură, ne puteți trimite email sau suna la numerele de telefon menționate la pagina de contact.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

Versiune GDPR: 1.0.
Data: 17 Iunie 2022.